Ord för att titta

に目をつける
Hålla ett öga på

誰かを見掛ける
Se någon ett kort ögonblick.

見詰める
Blicka på någon (någon man tycker om t.ex.)

睨む
stirra (på någon man hatar t.ex.)


ちゃらっと覗き見る
ta en kort kik