JLPT

JLPT är det stora japanska språkfärdighetstestet som många använder sig av för att mäta hur bra någons nivå är i språket. Det går att ta detta test i Sverige, Stockholm, under sommaren. I flera andra länder är även möjligt även att skriva testet under December.

Plats: Det kan skrivas hos Stockholms Universitet.

Tid: Nästa gång JLPT finns tillgänglig att skriva är den 4 juli, 2021.

Mer information om JLPT finns på deras officiella hemsida.