Ord inom klädsel

I de flesta klädsammanhang är 着る det som används, för till exempel kläder. Ta på sig kläder 服を着る eller, byta om, 着替える. ベルトを締める  spänna fast bältet (sätta på sig ett bälte)ボルトを締める skruva på en mutter 靴を履く ta på sig skor 手袋をはめる Ta på sig handskar. ジャケットを着る ta på sig en jacka コートを掛けるhänga upp rocken コートが掛かっているEn […]

Läs mer

Ord för att flytta saker

置く lägga 運ぶ transportera, bära någonting till någonstans 持つha 抱えるbära (tänk att du håller i någonting underifrån som en låda) 箱を抱える bära en låda 抱く bära på 赤ちゃんを抱くbära/hålla en bäbis 赤ちゃんを抱っこすbära/hålla en bäbis (mer vardagligt uttal än 抱く) つらみを抱く”bear a grudge” Man kan även använda 持つ för つらみ här. 取る ta 持ち上げる plocka upp テーブルから何かを手に取るTa upp något från […]

Läs mer