Ord för att flytta saker

置く 
lägga

運ぶ 
transportera
, bära någonting till någonstans

持つ
ha

抱える
bära
(tänk att du håller i någonting underifrån som en låda)

箱を抱える
bära en låda

抱く
bära på

赤ちゃんを抱く
bära/hålla en bäbis

赤ちゃんを抱っこす
bära/hålla en bäbis (mer vardagligt uttal än 抱く)

つらみを抱く
”bear a grudge”
Man kan även använda 持つ för つらみ här.

取る 
ta

持ち上げる
plocka upp

テーブルから何かを手に取る
Ta upp något från bordet

人を軽く抱く
Krama någon lätt

赤ちゃんを抱き上げる
Ta upp och hålla en bäbis

Hänga upp en målning
壁に絵を掛ける

抜け落ちる
Ramla ur; åka ur

起こす
höja upp

(人)を助け起こす
hjälp någon stå upp
(人)を抱き起こす
krama tag i någon och hjälp honom upp


傾ける
luta sig

提案する
Föreslå

手前
framför (dig/mig/…)

刻む(きざむ)
hacka

敷く(しく)
sprida ut

ベッドシーツを敷く
Dra ut sänglakan (över sängen).