げ (ser ut som)

Betydelse ser ut som; verkar som Verb stamform + げVerb med たい + げSubstantiv + げ (väldigt begränsat)Na-adjektiv な + げI-adjektiv い + げ Likt そ う に ・ そ う な , men げ är mycket mer begränsat med vilka ord det kan paras med. 何か、言いたげだね。Ser ut som dom vill säga någonting. あの人は寂しげな目をしている。Den personen […]

Läs mer

には (i syfte att)

Betydelse: i syfte att; för att. 図書館の本を借りるには、このカードが必要です。För att låna en bok från biblioteket behöver du ett kort. JLPT N1に合格するには、どんな勉強が必要でしょうか。Jag undrar vilken typ av studier som är nödvändiga för att klara JLPT N1. 子供がいい大学に入れるには、私は毎日残業してお金を稼いている。För att mina barn ska kunna komma in på ett bra universitet jobbar jag över varje dag för att tjäna ihop pengar. 私がその口座を解約するにはどうしたらいいか。Vad […]

Läs mer

から言うと (när det gäller)

Varianter: から言えば , から言って Betydelse: När det kommer till, när det gäller, i perspektiv till, från ett perspektiv av 僕の成績から言えば、国立大学は無理だと思う。Med dessa betyg tror jag det är omöjligt för mig att komma in i ett internationellt universitet. この作文は、日本語能力から言えば、まだまだだが、内容はいい。När det kommer till japanska språkfärdigheterna är det sådär, men innehållet är bra.

Läs mer

ふうに (sätt)

こんなふうにやりなさい。Gör på det här sättet. 私もあんなふうになりたいです。Jag vill också bli sådär. どういうふうに動くか見せてください。Visa hur det fungerar. すみません、これはどんなふうにやればよいでしょうか。Ursäkta, på vilket sätt ska jag göra det på? 勝手にそんなふうにしないでください。教えたどおりにやればいいです。Gör det inte på ditt egna sätt. Gör precis som du har lärt dig. 彼の日本語がペラペラですね。私もあんなふうになりたいです。Hans japanska är flytande. Jag vill också bli så.

Läs mer

ふたたび (en gång till)

再び eller ふたたび. Betydelse: En gång till. 今年の旅行は楽しかった。来年の冬再びここに来たい。Det var kul att resa i år. Jag skulle vilja åka hit nästa vinter en gång till. 10年後にようやく彼は、再び故郷の町を見た。Efter tio år så såg han äntligen sin hemstad igen. 昨日私は、図書館で1ヶ月前に出会った女の人と再び会った。Igår så träffade jag henne i biblioteket efter en månad igen.

Läs mer

える/うる (kan)

Verb-stamform + 得る.  Betydelse: kan, vara möjligt 君の話を信じるよ。だってこの世界ではどんなことでも起こり得るから。Jag tror på din berättelse. För vad som helst kan hända i den här världen. 事故はいつでも起こり得るので、気をつけてください。Det kan hända en olycka när som helst så var försiktig. 運動不足は病気の原因になり得るので、できるだけ体を動かすようにしてください。För mycket stillasittande kan vara orsaken till sjukdom, så försök håll igång kroppen så mycket du kan. 混雑した地下鉄は、初めて乗る人々にとっては、とてもややこしいものとなり得る。Tunnelbanor som är helt proppfulla […]

Läs mer

どうやら (tydligen)

どうやら + fras 1 十分また完全ではないが、なんとか。どうにか。「どうやら完成までこぎつけた」 2 確実ではないが、なんとなく。「どうやら明日は雨らしい」 weblio どうやら日本の生活になれてきた。Det verkar som jag har vant mig med Japanska livsstilen till slut. どうやら分かれて座らないといけないね。Det verkar som vi måste dela på oss och sätta oss någon annanstans. わたしはどうやら間違っていた。Det verkar som jag hade fel. どうやら君は彼女と一緒になる運命のようだ。Det verkar som du och henne är menade för varandra. どうやら四十歳ぐらいの男のものらしい。Det verkar som det tillhör en […]

Läs mer

どうせ (hur som helst)

Hur som helst; vilket fall. Ofta används det när man vill tala om någonting negativt till skillnad från どちらにせ och いずれにしても som annars är väldigt lika ord. どうせ + fras [副]《副詞「どう」+動詞「す」の命令形「せよ」の音変化から》 1 経過がどうであろうと、結果は明らかだと認める気持ちを表す語。いずれにせよ。結局は。「どうせ勝つんだ、気楽にやろう」「どうせやるなら、はでにやろう」 2 あきらめや、すてばちな気持ちを表す語。所詮 (しょせん) 。「どうせ私は下っ端 (ぱ) ですよ」 goo どうせやるなら上手にやれ。Om du nu gör det vilket fall, så gör det bra! どうせ行くんでしょ。Du sticker väl hur som helst どうせ参加しないのなら、早めに伝えたほうがいい。Hur som […]

Läs mer