Ord för att flytta saker

置く lägga 運ぶ transportera, bära någonting till någonstans 持つha 抱えるbära (tänk att du håller i någonting underifrån som en låda) 箱を抱える bära en låda 抱く bära på 赤ちゃんを抱くbära/hålla en bäbis 赤ちゃんを抱っこすbära/hålla en bäbis (mer vardagligt uttal än 抱く) つらみを抱く”bear a grudge” Man kan även använda 持つ för つらみ här. 取る ta 持ち上げる plocka upp テーブルから何かを手に取るTa upp något från […]

Läs mer

は + しない

verb は + しない skulle inte verb alls (något starkt uttryck) Det används för att uttrycka en stark vilja att inte göra någonting, eller att man inte kommer göra det. Verb stamform + はしない。 Observera att 「は」 ibland ersätts av ett 「や」 i mer informellt tal. Exempel 怒こりはしないから正直に話しなさい。Jag kommer inte bli arg, så berätta ärligt […]

Läs mer

によって (beroende på, på grund av)

Annan form är による Likt から när det gäller betydelsen på grund av. Det kan också betyda beroende på.Det kan också betyda genom något medel.Det kan också betyda av. Till exempel vid tillfälle där man berättar vem som skrivit en bok. これは有名な作家によって書かれた小説です。Detta är en novell skriven av en känd författare. それは場合による。Det är beroende på situation. […]

Läs mer

には (i syfte att)

Betydelse: i syfte att; för att. 図書館の本を借りるには、このカードが必要です。För att låna en bok från biblioteket behöver du ett kort. JLPT N1に合格するには、どんな勉強が必要でしょうか。Jag undrar vilken typ av studier som är nödvändiga för att klara JLPT N1. 子供がいい大学に入れるには、私は毎日残業してお金を稼いている。För att mina barn ska kunna komma in på ett bra universitet jobbar jag över varje dag för att tjäna ihop pengar. 私がその口座を解約するにはどうしたらいいか。Vad […]

Läs mer

から言うと (när det gäller)

Varianter: から言えば , から言って Betydelse: När det kommer till, när det gäller, i perspektiv till, från ett perspektiv av 僕の成績から言えば、国立大学は無理だと思う。Med dessa betyg tror jag det är omöjligt för mig att komma in i ett internationellt universitet. この作文は、日本語能力から言えば、まだまだだが、内容はいい。När det kommer till japanska språkfärdigheterna är det sådär, men innehållet är bra.

Läs mer

ふうに (sätt)

こんなふうにやりなさい。Gör på det här sättet. 私もあんなふうになりたいです。Jag vill också bli sådär. どういうふうに動くか見せてください。Visa hur det fungerar. すみません、これはどんなふうにやればよいでしょうか。Ursäkta, på vilket sätt ska jag göra det på? 勝手にそんなふうにしないでください。教えたどおりにやればいいです。Gör det inte på ditt egna sätt. Gör precis som du har lärt dig. 彼の日本語がペラペラですね。私もあんなふうになりたいです。Hans japanska är flytande. Jag vill också bli så.

Läs mer